, ,

Đèn chùm, đèn thả, đèn vách bằng đồng, pha lê 1

Share

Đèn chùm, đèn thả, đèn vách bằng đồng, pha lê

Thân đèn bằng đồng nguyên chất cao cấp, chóa bằng pha lê.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button